Wiedza z wami podstawówka

Wiedza z wami podstawówka
38  592 253
Od roku szkolnego 2018/2019 zacznie obowiązywać nowy egzamin ósmoklasisty. Druga część funkcjonującego z powodzeniem od kilku lat kanału „Wiedza z Wami”, poświecona nowej szkole podstawowej, powstała właśnie z myślą o Was - uczniach, którzy w kolejnych latach będą mierzyć się z tą formą sprawdzenia wiedzy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wynik tego egzaminu zaważy na Waszej przyszłości, zadecyduje o wyborze szkoły średniej. Dlatego chcemy Wam pomóc pośrednio spełnić Wasze marzenia o wybranej szkole i z języka polskiego uzyskać upragniony wynik.
Nasz kanał będzie prezentował treści w oparciu o podstawę programową, obowiązującą uczniów klas siódmych i ósmych. Pod koniec szkoły podstawowej macie bowiem podczas egzaminów wykazać się, m.in. : umiejętnością argumentowania i wnioskowania, wiedzą literacką i językową, rozumieniem sensu dzieł kultury. Do 2022 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych obowiązywała będzie lista lektur, które omówimy na kanale.

Wideo

Komentarze

    Wiedza z wami podstawówka